Toegankelijkheidsverklaring

Lees voor

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Leudal wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.leudal.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)
  Oorzaak

  Door een fout bij de leverancier

  Gevolg

  Afbeeldingen kunnen anders getoond worden dan wenselijk is

  Alternatieven

  Tekst bij de afbeeldingen hebben dezelfde informatie

  Maatregelen

  Wordt opgelost door de leverancier

  Planning

  1e kwartaal 2016

 • Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)
  Oorzaak

  Tekst is in afbeelding verwerkt in plaats van afbeelding en tekst apart

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking kunnen de tekst niet goed lezen

  Alternatieven

  Contact opnemen met de gemeente via telefoon of e-mail

  Maatregelen

  Afbeelding en tekst apart van elkaar plaatsen

  Planning

  De afbeeldingen/tekst op de portal zijn vervangen door een carrousel, de afbeeldingen/tekst onder Digitaal loket en formulieren zijn vervangen door linkjes.

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  Sommige afbeeldingen voldoen niet aan de contrast-eisen

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien van deze afbeeldingen

  Alternatieven

  Contact opnemen met de gemeente via telefoon of e-mail

  Maatregelen

  Aanpassen van het contrast van desbetreffende afbeeldingen door tekst los te koppelen van de afbeelding

  Planning

  1e kwartaal 2016

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan webzaken:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.