Lintjesregen 2018

Lees voor

In deze speciale editie van de wekelijkse nieuwsbrief besteden we graag aandacht aan de uitreiking van maar liefst 11 Koninklijke Onderscheidingen. Tijdens een mooie bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis zijn de gedecoreerden in het zonnetje gezet.

Allen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintjesregen 2018

Mevrouw Nanny Heffels-Overmars (64 jaar), Heythuysen

Activiteiten:

 • 1972-1982: Bestuurslid van/vrijwilliger bij SV Zwolle (ca. 100 leden). Zij was:
  • 1972 jongste bestuurslid van de afdeling handbal
  • 1973-1983 initiator en organisator van het Zwolse Jeugdkamp (ruim 100 deelnemende kinderen) dat tot op heden jaarlijks wordt georganiseerd.
 • 1978-1982: Organisator van de Sinterklaasintocht in Zwolle. Zij heeft jarenlang de intocht van Sinterklaas in Zwolle mede georganiseerd.
 • 2000-2005: Voorzitter van de Jeugdcommissie van de Atletiekvereniging Heythuysen/Atletiek Leudal (ca. 75 jeugdleden en ca. 175 senioren).
 • 2000-heden: Vrijwilliger bij Stichting PSW voor het Trefcentrum. Haar inzet betreft het zelfstandig organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om o.a. bingoavonden, kleuren voor volwassenen, spelavonden, koersbal en zomerfeesten. Deze activiteiten vinden plaats in het Trefcentrum van Stg. PSW in Heythuysen en zijn gericht op de vrijetijdsinvulling van de cliënten van PSW.
 • 2000-heden: Contactgezin PSW/bezoekvrijwilliger.
 • 2007-heden: Organisator van de Avond Wandel4daagse en Rolstoeltocht voor Atletiekvereniging Heythuysen/Atletiek Leudal. Aan deze avond4daagse doen per avond ca. 750-1000 personen mee.
 • 2012-heden: Begeleider/helper van ouderen. Vanaf oprichting in 2015 (tevens) vrijwilliger bij Heitser Burenhulp. Decoranda is in deze organisatie een voorbeeld voor alle vrijwilligers. Sinds Heitser Buren Hulp in 2016 samen met de Senioren Vereniging Heythuysen de werkgroep “Eetpunt Heythuysen” oprichtte, is zij maandelijks hiervoor actief.

De heer Ben Leijnse (75 jaar), Buggenum

Activiteiten:

Decorandus ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1996-heden: Beheerder van en vrijwilliger bij het dierenparkje in Haelen. Hij verzorgt de dieren en geeft ze eten en drinken, doet de inkopen, belt indien nodig de dierenarts, is aanwezig bij inentingen, maakt de hokken schoon en geeft rondleidingen. Bij hitte en vorst gaat hij meerdere malen per dag naar het dierenparkje om het water te verversen. Het parkje heeft een sociale functie voor jong en oud en voor mensen met een beperking van het nabijgelegen dagopvangcentrum De Heisterkes.
 • 2010-heden: Penningmeester (2010-heden) en voorzitter (2014-2016) van Seniorenvereniging Buggenum. Tevens verzorgt hij met Kerstmis en Pasen een (amusements)programma en verzorgt daarbij de geluidsapparatuur.
 • 2012-heden: Bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum.

De heer Ben Beijnsberger (76 jaar), Heythuysen

Activiteiten:

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1981-1995: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1981-1987) van de Volleybalvereniging HBC in Heythuysen (175 leden). Daarnaast verzorgde betrokkene de pr-activiteiten en het programmaboek voor de thuiswedstrijden.
 • 1992-1998: Bestuurslid van de Bechterew Vereniging Midden-Limburg in Meijel. Betrokkene was medegrondlegger en heeft er mede voor gezorgd dat de vereniging gebruik maakt van het sportcentrum in Heythuysen. Daarnaast organiseerde hij wandeltochten, kegelavonden en volleybaltoernooien.
 • 1995-heden: Vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Oog voor Senioren in Heythuysen. De heer Beijnsberger organiseert twee keer in de week (informele) bridgemiddagen en verricht diverse onderhoudswerkzaamheden.
 • 2001-2016: Bezorger van maaltijden van tafeltje-dek-je van Proteion Welzijn in Leudal.
 • 2002-heden: Vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Heitse in Heythuysen. Betrokkene is actief op het gebied van het verzamelen en archiveren van gedachtenisprentjes en hij helpt mee met diverse activiteiten.

Mevrouw Annie Beijnsberger-Beelen (74 jaar), Heythuysen

Activiteiten:

Betrokkene ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1987-1991: Secretaris van de Volleybalvereniging HBC in Heythuysen.
 • 1995-heden: Vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Oog voor Senioren in Heythuysen. Mevrouw Beijnsberger ondersteunt haar man twee keer per week bij de organisatie van de (informele) bridgemiddagen.
 • 2001-2016: Bezorger van maaltijden van tafeltje-dek-je van Proteion Welzijn in Leudal.
 • 2012-2015: Vrijwilliger bij het Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen. Betrokken zette zich in voor het huiskamerproject, waarbij er diverse activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen werden georganiseerd.

Daarnaast fungeert betrokkene jaarlijks (een week) als respijtzorger.

De heer Piet Dirkx (73 jaar), Neer

Activiteiten:

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1965-1998: Vrijwilliger bij de brandweer, veiligheidsregio Limburg-Noord in de functie van bevelvoerder. Hij was tevens postcommandant van de post Neer (1992-1998). Na de gemeentelijke herindeling in 1998 nam hij afscheid van de brandweer.
 • 1969-heden: Medeoprichter, voorzitter, waarnemend voorzitter en secretaris (perioden onbekend) van de Buurtvereniging Hanssum in Neer. Betrokkene is actief bij de organisatie van de activiteiten zoals de jaarlijkse dropping, het buurtfeest en de sinterklaasvieringen. Sinds 1994 draagt hij zorg voor het onderhoud van het kruisbeeld en het daarnaast gelegen plantsoen.
 • 1970-heden: Vrijwilliger bij de EHBO, afdeling Neer. Betrokkene zet zich in bij evenementen en beheert een AED-post aan huis. Hij heeft mede het voortouw genomen om AED-apparaten geplaatst te krijgen in de gemeente.
 • 1998-heden: Vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Oos Naer in Neer. Hij neemt deel aan diverse werkgroepen, draagt bij aan de inrichting van tentoonstellingen en verzorgt rondleidingen voor bezoekers.
 • 2003-heden: Buurtcoördinator van Buurtpreventie Neer. Betrokkene meldt mistoestanden in de wijk bij gemeente en politie. Daarnaast is hij betrokken bij buurtpreventie-projecten.
 • 2006-heden: Vrijwilliger bij de Verkeersregelaarspoule in Neer. Hij regelt het verkeer bij evenementen.
 • 2007-2010: Vrijwilliger bij de Zangvereniging Maas- en Neergalm in Neer (47 leden). Hij maakte deel uit van het Dorpsfeestencomité, dat jaarlijks een tweedaags dorpsfeest organiseerde. Hij zorgde voor de op- en afbouw van de marktkramen en voor de drankvoorziening.

Daarnaast was betrokkene dijkwacht voor het Waterschap Maas en Peelvallei en verzorgt hij de geluidstechniek bij de speciale vieringen van de Parochie St. Martinus in Neer.

Mevrouw Fransje Lemmen-Goedemans (68 jaar), Horn              

Activiteiten:

 • 1992-heden: Bedenkster en schrijfster van toneelstukken voor diverse gelegenheden in het dorp en in de gemeente Leudal. Het betreft o.a. stukken voor het kindervakantiewerk en leerlingen uit het speciaal onderwijs, een monoloog voor het Kunst- en Cultuurweekend georganiseerd door de Werkgroep Kunst en Cultuur van de gemeente Leudal, spookjes in het kader van de kerstwandeling georganiseerd door de Ondernemersvereniging Horn en het geven van sturing aan de onthulling van het gedenkteken voor terechtgestelden op de Galgenberg op uitnodiging van de Heemkundevereniging Horn. Bij deze stukken en uitvoeringen ervan nam decoranda de verantwoordelijkheid voor de afspraken op de locaties, de afspraken rond de repetitietijden aldaar en de informatievoorziening naar de spelers. De coördinatie van de activiteiten rond de uitvoeringen lag voornamelijk bij haar.
 • 1992-heden: Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Sjoapsköp Horn. Ze is betrokken bij de bonte avonden in Horn, de bonte avonden voor Verzorgingshuis Hornerheide en lid van de grimeploeg.
 • 1994-2015: Lid van de pr-commissie van Toneelvereniging Spelenderwijs Horn.
 • 1994-heden: Voorzitter van Toneelvereniging Spelenderwijs Horn. Ook verzorgt zij de contacten met de beheerder van de oefenlocatie en regelt ze de aanschaf en opslag van kostuums en rekwisieten. Ze leest in de leesgroep mee om nieuwe stukken uit te zoeken.
 • 1997-heden: Vrijwilliger bij de organisatie van de intocht van Sinterklaas van Stichting Samenwerkende Buurtverenigingen Horn. Ze grimeert, bedenkt het plot rond de intocht, onderhoudt contacten met de school en de stichting, assisteert bij de inrichting van de feestzaal en begeleidt de presentator en de spelers tijdens de intocht.
 • 2002-heden: Vrijwilliger bij het Oranjecomité Horn. Ze werkt mee aan de voorbereiding voor de dodenherdenking in de kerk in Horn en de bevrijdingsfeesten van 5 mei.
 • 2011-heden: Activiteitenbegeleidster bij een jaarlijks schoolproject (schrijven van gedichten over de Tweede Wereldoorlog in groep 8) van Basisschool de Mussenberg Horn.

De heer Thijs Naus (55 jaar), Baexem

Activiteiten:

Voor Schutterij-Drumband  “Sint Jan” Baexem:

 • 1988-1989: Bestuurslid
 • 1989-1993: Secretaris. Betrokkene was tevens verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen
 • 1993-heden: Voorzitter. Betrokkene vertegenwoordigt de vereniging op regionaal en provinciaal niveau. Hij is eindverantwoordelijk voor de drumband en begeleidt solisten bij optredens. Bovendien is hij woordvoerder bij de gemeenschapsactiviteiten en medeorganisator van het dorpsschieten.

Verder regelt hij de Levende Kerststal, het Silvesterconcert en het Koningschieten. Ten slotte verzorgt hij de pr ten behoeve van de lokale media. Voorheen was hij actief in de nieuwe jeugdcommissie (2013-2016) waardoor het aantal jeugdleden sterk toenam. Onder zijn leiding werd de drumband in 1997 kampioen van Limburg en in 1998 Nederlands Kampioen. Gesteld wordt dat de vereniging onder zijn leiding een bijdrage levert aan het saamhorigheidsgevoel in het kerkdorp Baexem.

 • 1993-heden: Contactpersoon voor de beschermheer.

Overige activiteiten:

 • 2012-heden: Vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging “De Plekploasters” Baexem. Betrokkene presenteert de jaarlijkse bonte avonden. Hij voert het overleg met de artiesten en verzorgt de nabespreking. Betrokkene was begin jaren '80 tevens actief als begeleider bij de kindervakantieweek in Baexem.

De heer Harry Huijsmans (68 jaar), Neer

Activiteiten:

 • 1996-heden: Bestuurslid (1996-2012) en secretaris (2012-heden) van de Zangvereniging Maas- en Neergalm in Neer. Betrokkene regisseert en analyseert o.a. het repetitiebezoek en het deelnemen door de leden aan concerten en andere activiteiten. Hij is lid van de commissie Welzijn en van de Financiële commissie.
 • 2001-heden: Bestuurslid (2001-2005) en voorzitter (2005-heden) van de EHBO-vereniging Neer. Betrokken organiseert en neemt deel aan herhalingsoefeningen en collectes, bemenst EHBO-posten bij evenementen en neemt deel aan collectes. Ook is hij aangesloten bij Hartslagnu/hartvoorLeudal (AED), een netwerk van vrijwilligers dat hulp biedt bij een geval van een stilstand in de bloedsomloop.
 • 2011-heden: Vrijwilliger bij de Zorgboerderij Klooster Keyserbosch in Neer. Betrokkene begeleidt cliënten en kookt voor hen en het personeel.
 • 2012-heden: Vrijwilliger bij de parochies Heilige Martinus Neer, Heibloem en Roggel. Betrokkene is acoliet van de parochies in Neer en Roggel, Buitengewoonbedienaar, lid/secretaris ad interim (2016-heden) van het Clusterbestuur en lid van de werkgroep Pastoraal. Ook is hij voorzitter van de Kerngroepen Neer en Heibloem-Roggel.

Mevrouw Nel Sillekens-Vossen (81 jaar), Heythuysen

Activiteiten:

Mevrouw Sillekens verzorgt sinds 1990 haar man, die ten gevolge van een ernstige hersenziekte volledig zorgafhankelijk is. Het runnen van het landbouwbedrijf, alsook van het gezin, kwam sindsdien ook geheel voor haar rekening. Het is voor haar echtgenoot niet mogelijk om zonder hulp activiteiten te ondernemen. Deelname aan het maatschappelijk leven door decoranda is hierdoor haast niet mogelijk. Zij moet zich erg veel ontzeggen om haar man die intensieve zorg te verlenen die hij nodig heeft. Hij heeft veel hulp, begeleiding en sturing nodig bij alle dagelijkse zaken. Bij vrijwel alles, waaronder persoonlijke verzorging, toiletgang, medicatie-inname, eten en drinken enz. moet hij worden geholpen. In de loop der jaren zijn daar nog meerdere ziektes bijgekomen. Dit betekent dat decoranda vrijwel continu aan huis is gebonden.

Op de momenten, dat haar man in de dagopvang verblijft (wekelijks een of meerdere dagen), vindt zij nog tijd om bij haar zieke buurvrouw de helpende hand te bieden en verder nog de “Nestor” en het parochieblad te bezorgen van de seniorenvereniging en de parochie. De bewondering voor haar inzet wordt bevestigd door diverse ondersteuners zoals o.a. de huisarts. Hij geeft aan dat de heer Sillekens zonder hulp van zijn vrouw al in 1990 al opgenomen had moeten worden in een verpleegtehuis. Mevrouw Sillekens heeft wekelijks zeker meer dan 20 uur zorg aan hem verleend, al 27 jaar lang. Haar leven na 1990 heeft grotendeels gedraaid om de verzorging van haar man. Haar deelname aan maatschappelijk leven is hierdoor zeer beperkt geworden. Haar eigen behoeftes heeft zij opzij gezet voor hem.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Mevrouw Anita van Vlodrop-van Kempen (51 jaar), Horn

Mevrouw Anita van Vlodrop-van Kempen was van 14 maart 2002 tot 2007 raadslid van de voormalige gemeente Haelen. Daarnaast was zij van 1 januari 2007 tot 10 maart 2010 en sinds 28 juni 2011 raadslid van de gemeente Leudal.

De heer Leon Linssen (59 jaar), Nunhem

De heer Leon Linssen was van 14 maart 2002 tot 2007 raadslid van de voormalige gemeente Haelen en is sinds 1 januari 2007 raadslid van de gemeente Leudal.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.