Gemeentenieuws Leudal - week 8

Lees voor

Week 8 - donderdag 22 februari 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld ontvangen woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

Lees het volledige artikel

Gemeenten bouwen samen aan preventie

1 februari jl. kwamen leidinggevenden van diverse maatschappelijke organisaties  en de verantwoordelijk wethouders van Weert, Nederweert en Leudal samen in de Bombardon in Heythuysen. Het doel van de bijeenkomst was het voorbereiden van een nieuw integraal preventieplan.

Lees het volledige artikel

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Lees het volledige artikel

Leudal erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie!

Op 8 januari 2018 hebben wij als gemeente van de Stichting Werk & Mantelzorg de (landelijke) erkenning gekregen als mantelzorgvriendelijke organisatie. Een erkenning waar we trots op zijn!

Lees het volledige artikel

Drugsafval gedumpt Beekkant in Baexem

Op 15 februari 2018 trof de politie op Beekkant in Baexem een hoeveelheid afval en chemicaliën aan die gebruikt worden bij de productie van synthetische harddrugs. De maatschappelijke kosten voor de gemeente voor het opruimen van het afval loopt in de duizenden euro’s.

Lees het volledige artikel

Raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Lees het volledige artikel

Reflectionday. Zien en gezien worden in het verkeer

Woooow goed gezien en geflitst! Dat geldt zeker voor Rikke Mennen en Daan van Heel van basisschool De Zjwiek in Roggel, en voor Zoé Hasselbarth van de St. Antoniusschool in Buggenum. Zij zijn de Leudalse winnaars van Reflectionday.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.