Gemeentenieuws Leudal week 8

Lees voor

Week 8 - woensdag 22 februari 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

10 jaar Leudal - oproep tot initiatieven

Leudal heeft veel om trots op te zijn: bijzondere kernen, mooie bedrijven en vindingrijke ondernemers, een prachtige groene omgeving en een actief verenigingsleven. Onze gemeente bestaat 10 jaar en dat willen we samen met onze inwoners vieren. Een jubileumjaar waarin we laten zien waar Leudal voor staat.

Lees het volledige artikel

Gemeentehuis gesloten met Vastelaovendj

De publieksbalies van het Burger Bedrijven Plein (BBP) van de gemeente Leudal zijn in verband met de Vasteloavendj gesloten op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017.

Lees het volledige artikel

Gewijzigde ophaaldagen huisvuil ivm carnaval

In verband met carnaval wijzigen de ophaaldagen van het GFT-afval als volgt:

Lees het volledige artikel

Basisschool de Klink uit Grathem wint logo-ontwerpwedstrijd

In het kader van 10 jaar Leudal heeft de gemeente Leudal een logo-ontwerpwedstrijd georganiseerd voor de basisscholen in Leudal. De 4 kleuren van Leudal moesten er in terug te vinden zijn maar verder waren er geen regels waar het logo aan moest voldoen.

Lees het volledige artikel

Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal en bijbehorende gebiedsvisie

Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal. Dit besluit is op 18 februari 2017 in werking getreden.

Deze verordening is voortaan het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning milieu en wordt ook gebruikt bij de besluitvorming in het kader van  ruimtelijke ordening.

Lees het volledige artikel

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 maart om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de organisatie van de Waerse Maondjig in Neer

Op maandag 27 februari 2017 vindt in Neer de Waerse Maondjig plaats. Hierdoor zullen het Kerkplein en een gedeelte van de Engelmanstraat te Neer tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De afsluiting zal plaats vinden vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de organisatie van het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn in Heythuysen

Op zaterdag 25 februari 2017 vindt het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn te Heythuysen plaats. Hiervoor zullen diverse tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.