Gemeentenieuws Leudal - week 6

Lees voor

Week 6 - woensdag 7 februari 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Gemeente Leudal bindt de strijd aan met ondermijnende criminaliteit

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag het Actieplan Ondermijning Leudal 2018-2020 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Lees het volledige artikel

Gemeenteraad Leudal kiest Kelpen-Oler voor nieuwe voetbalaccommodatie

De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdagavond besloten de Oranjestraat in Kelpen-Oler aan te wijzen als voorkeurs locatie voor een nieuwe voetbalaccommodatie voor de dorpen Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler. Op die locatie worden vier nieuwe voetbalvelden en bijbehorende gebouwen aangelegd.

Lees het volledige artikel

Gewijzigde ophaaldagen huisvuil in verband met carnaval

De carnaval staat voor de deur en in verband hiermee wijzigen de ophaaldagen van het GFT-afval. De ophaaldagen en -route is als volgt:

Lees het volledige artikel

Bomensnoei gemeente Leudal in de winterperiode

Gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte. We hebben dan ook een zorgplicht ten aanzien van onze bomen. Gezien de forse stormen van januari is het belangrijk dat er controles en goed onderhoud plaatsvindt.

Lees het volledige artikel

Verkiezingsreclame gemeenteraad 2018

Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.

Lees het volledige artikel

Stemmen met een kiezerspas (referendum)

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.