Gemeentenieuws Leudal week 50

Lees voor

Week 50 - woensdag 13 december 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Nieuwe huwelijksvermogensregels: minder delen als basis

Hebt u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te registreren? Dan moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de huwelijksvermogensregels veranderen. Trouwt u na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden en besluit u op termijn te gaan scheiden? Dan hoeft u minder te delen met uw partner.

Lees het volledige artikel

Gemeente hebben vertrouwen in keyport 2020

Gemeente Leudal participeert samen met de Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert en de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck (Noord-Brabant) in het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020. Ook het regionale bedrijfsleven en het onderwijs maken deel uit van het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020.

Lees het volledige artikel

Vastgesteld bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 14 november 2017 het bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017' heeft vastgesteld.

Lees het volledige artikel

Leudal kiest voor meer biodiversiteit

Afgelopen oktober is de beheerovereenkomst tussen gemeente Leudal en Bosgroep Zuid Nederland verlengt voor de periode 2017 – 2026. Bij het beheer van de bos- en natuurterreinen ligt de nadruk op de natuur-, recreatieve- en belevingswaarden. Daarnaast is duurzaam ondernemen een belangrijke aspect. In totaal gaat het om ca. 180 hectare natuur in de nabijheid van Ell, Haelen, Horn en Roggel.

Lees het volledige artikel

Vaststelling uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen 2018-2022

Op verzoek van de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers Heythuysen (VZOH) is medewerking verleend aan de voorbereidingen om te komen tot invoering van een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.