Gemeentenieuws Leudal - week 48

Lees voor

Week 48 - woensdag 28 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Leudal, Nederweert en Weert zetten samenwerking sociaal domein voort

Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag, mede door het toenemend aantal taken dat op gemeenten afkomt. Zo ook binnen het sociale domein. Op maandag 26 november ondertekenden de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het uitvoeringsconvenant ‘Samenwerking Sociaal Domein gemeenten ML-West’. Met de ondertekening zetten zij de samenwerking van de afgelopen jaren voort.

Lees het volledige artikel

Gemeente actualiseert uitvoeringsbeleid evenementen en geluidsbeleid

Evenementen in de gemeente Leudal leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven, maar kaders zijn nodig om alles in goede banen te leiden. Om deze reden is het uitvoeringsbeleid rondom evenementen geactualiseerd en een nieuw geluidsbeleid geformuleerd.

Lees het volledige artikel

Extra geld gemeente Leudal voor ondermijning

De gemeente Leudal heeft met het project ‘doorontwikkeling ondermijning gemeente Leudal 2019-2022’ een aanvraag van vier ton voor de komende drie jaar ingediend. Dit naar aanleiding van het kabinetsplan waarbij een bedrag van € 100 miljoen ter beschikking is gesteld voor de intensivering van de aanpak van ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit voor het huidige kabinet. De aanvraag van de gemeente Leudal voor het project is inmiddels goedgekeurd.

Lees het volledige artikel

Inwoners gevraagd naar mening bouwplan Haler

De gemeente Leudal vraagt inwoners van Haler naar hun mening als het gaat om bouwplannen op de locatie van de voormalige basisschool. De gemeente wenst te komen tot nieuwbouw op deze locatie in samenwerking met dorpsoverleg Haler, woningstichting St. Joseph uit Stramproy en een externe architect. Alvorens de gemeente de benodigde procedures voor nieuwbouw gaat opstarten wil zij graag de mening van de inwoners van Haler weten.

Lees het volledige artikel

Hubert Cuyperslaan N280 tweezijdig ontsloten

In de raadsvergadering van 6 februari 2018 is besloten dat in het ontwerp van de reconstructie van de N280-West, wegvak Leudal, de Hubert Cuyperslaan tweezijdig ontsloten dient te worden.  In de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), die begin dit jaar is vastgesteld door Gedeputeerde Staten is echter aangegeven dat in de milieueffect rapportage (MER) voor de N280-West, wegvak Leudal geen varianten en alternatieven worden onderzocht.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.