Gemeentenieuws Leudal week 48

Lees voor

Week 48 - woensdag 29 november 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Dit jaar geen verkoop van consumentenvuurwerk op oudjaarsdag (zondag 31 december 2017)

Dit jaar mag op oudjaarsdag, zondag 31 december,  geen consumentenvuurwerk worden verkocht. De verkoop van consumentenverkoop mag dit jaar plaatsvinden op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Dit is geregeld in het Vuurwerkbesluit.

Lees het volledige artikel

Inschrijving aanduiding politieke groepering

De burgemeester van Leudal maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend dat:

Lees het volledige artikel

GEZOCHT: Stembureauleden voor onze gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 21 maart 2018 worden de leden van onze gemeenteraad gekozen. Voor deze dag zijn wij op zoek naar stembureauleden (voorzitters, leden, reserveleden en tellers).

Lees het volledige artikel

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 november om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl. Een inspreker krijgt max. 5 minuten het woord. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.