Gemeentenieuws Leudal - week 47

Lees voor

Week 47 - woensdag 21 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen.

U bent van harte welkom!

Lees het volledige artikel

Uitnodiging Netwerkavond Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

Bewegen voor kinderen en jeugd met gedragsproblematiek. Good practices voor sport- en speldag. Beweegactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Langdurige samenwerking voor mensen met een beperking. En meer.

Lees het volledige artikel

Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen

De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal.

Lees het volledige artikel

Inzicht in het economisch profiel van de gemeente Leudal

Leudal is economisch vitaal en wil dat ook blijven. Samen met de voor de gemeente belangrijke samenwerkingspartners; onderwijs en bedrijfsleven is er begin 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij informatie is opgehaald om inzicht te krijgen waar Leudal sterk in is en waar kansen liggen. Dit is vorm gegeven in het ‘Economisch Profiel Leudal’.

Lees het volledige artikel

Overlast van wilde zwijnen in Leudal

In Midden- en Zuid-Limburg is de populatie wilde zwijnen zo gegroeid dat de overlast die hiermee wordt veroorzaakt sterk toeneemt. Ook in Leudal ondervindt men in toenemende mate last van wilde zwijnen. Vooral aan de westkant van onze gemeente richten de zwijnen schade aan landbouwgewassen aan en doorploegen ze grasvelden. Doordat wilde zwijnen met name ‘s avonds en ‘s nachts actief zijn vormen ze ook een gevaar voor het verkeer.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de halve marathon in Ell, Hunsel, Neeritter en Haler

Op zondag 25 november 2018 wordt in Ell weer de halve marathon gelopen georganiseerd door lopersgroep de Grenslaupers. Hierdoor zullen een aantal wegen in Ell, Hunsel, Neeritter en Haler op zondag 25 november 2018 tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Het betreft de volgende wegen cq. weggedeelten:

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.