Gemeentenieuws Leudal - week 46

Lees voor

Week 46 - woensdag 14 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Denk mee bij zoektocht naar opvolger burgemeester A. Verhoeven

Op 1 september 2019 loopt de ambtstermijn van burgemeester de heer A. Verhoeven af. Hij heeft te kennen gegeven geen nieuwe ambtstermijn meer te willen aangaan. De gemeente Leudal gaat daarom in 2019, in samenspraak met de gouverneur van Limburg, de heer T. Bovens, op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Lees het volledige artikel

Koninklijke onderscheiding voor de heer Wim Beckers uit Horn

Op zaterdag 10 november 2018 is aan de heer W.H.H. Beckers, woonachtig in Horn, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

Internationale herdenking Monument van Verdraagzaamheid

Op donderdag 15 november zal voor de 18e keer de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid, Roggelseweg 58 in Haelen plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur. Tijdens de herdenking zal ook dit jaar, mits het weer het toelaat, door historische vliegtuigen een eerbetoon worden gegeven aan de gesneuvelden.

Lees het volledige artikel

Weigering vergunning zonneweide houdt stand

De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er niet alsnog een omgevings-vergunning wordt verleend voor de zonneweide. Deze uitspraak deed de rechtbank van Roermond naar aanleiding van de weigering van het College op dinsdag 6 november om een vergunning te verlenen aan Arbor voor de aanleg van de zonneweide.

Lees het volledige artikel

Overlast van wilde zwijnen in Leudal

In Midden- en Zuid-Limburg is de populatie wilde zwijnen zo gegroeid dat de overlast die hiermee wordt veroorzaakt sterk toeneemt. Ook in Leudal ondervindt men in toenemende mate last van wilde zwijnen. Vooral aan de westkant van onze gemeente richten de zwijnen schade aan landbouwgewassen aan en doorploegen ze grasvelden. Doordat wilde zwijnen met name ‘s avonds en ‘s nachts actief zijn vormen ze ook een gevaar voor het verkeer.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de herdenking in Haelen

Op donderdag 15 november 2018 vindt de herdenking plaats bij het monument van de Verdraagzaamheid. Het monument is gelegen aan de Roggelseweg te Haelen. Hierdoor zal de Roggelseweg tussen de St. Elisabethsdreef en de Houtrustlaan tijdelijk afgesloten worden. Het vrijliggend fietspad zal niet afgesloten worden. De Roggelseweg zal deze dag vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur afgesloten zijn.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.