Gemeentenieuws Leudal - week 45

Lees voor

Week 45 - woensdag 07 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

College Leudal blijft bij besluit weigering vergunning zonneweide

De voorzieningenrechter oordeelde op 31 oktober 2018 dat de afweging van de belangen over de vraag of de locatie geschikt is voor de aanleg van een zonneweide in juridische zin niet meer aan de orde is. Het college van B&W heeft daardoor een nieuwe afweging moeten maken, passend binnen de kaders van de voorzieningenrechter.

Lees het volledige artikel

Leudal stopt met waarschuwen - Bestrijding ondermijnende criminaliteit

Leudal gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep of andere drugs wordt aangetroffen. In deze gevallen wordt een pand direct gesloten.

Lees het volledige artikel

Vooraankondiging begrotingsvergadering gemeenteraad

De begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018, aanvang 18.00 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Lees het volledige artikel

Inloopbijeenkomst maandag 12 november over dijkversterking Buggenum

Waterschap Limburg heeft, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni dit jaar zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA).

Lees het volledige artikel

Internationale herdenking Monument van Verdraagzaamheid

Op donderdag 15 november zal voor de 18e keer de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid, Roggelseweg 58 in Haelen plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur. Tijdens de herdenking zal ook dit jaar, mits het weer het toelaat, door historische vliegtuigen een eerbetoon worden gegeven aan de gesneuvelden.

Lees het volledige artikel

Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2018 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2019 te huldigen.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.