Gemeentenieuws Leudal - week 44

Lees voor

Week 44 - woensdag 31 oktober 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Dijkversterking voor Buggenum

De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei heeft met een meerderheid de voorkeur uitgesproken over een voorkeursalternatief dijkversterkingstraject Buggenum. De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, bestaat  uit afgevaardigden van zeven gemeenten, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

Lees het volledige artikel

Uitkomsten woningmarktonderzoek 2018

De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat  iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning vinden. Daarom werd begin 2018 in de Midden-Limburgse gemeenten een onderzoek gedaan naar de woonwensen van hun inwoners.

Lees het volledige artikel

Verdergaande samenwerking tegen ondermijning

De gemeente Leudal, de belastingdienst en de politie slaan de handen in elkaar als het gaat om controlerende taken binnen de gemeente. Dit met het doel ondermijning tegen te gaan. De gemeente heeft samen met andere ketenpartners het RIEC-convenant ondertekend en daarmee afgesproken ondermijning gezamenlijk aan te pakken.

Lees het volledige artikel

Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2018 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2019 te huldigen.

Lees het volledige artikel

Vooraankondiging begrotingsvergadering gemeenteraad

De begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018, aanvang 18.00 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.