Gemeentenieuws Leudal week 42

Lees voor

Week 42 - woensdag 18 oktober 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de kermis in Grathem

Van 21 oktober tot en met 24 oktober 2017 vindt in Grathem de kermis plaats. Hierdoor zal het Nassauplein in Grathem tijdelijk afgesloten worden. In verband met de opbouw, het houden van de kermis en de afbraak zal de afsluiting plaats vinden vanaf 18 oktober tot en met 25 oktober 2017.

Lees het volledige artikel

Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties 2017

Als gemeente zijn we trots op onze (sport) kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 te huldigen.

Lees het volledige artikel

Asfaltonderhoud 2017 (fase 6)

Vanaf maandag 23 oktober t/m 3 november 2017 voert de firma Landheer in opdracht van de gemeente asfaltwerkzaamheden op diverse wegen uit. De wegen worden tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.

Lees het volledige artikel

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Lees het volledige artikel

Herfst: informatie bladseizoen 2017

Langzaam maar zeker gaan de bladeren weer vallen. De ene boomsoort laat de bladeren al los, terwijl een andere boomsoort momenteel nog groen is. Het bladseizoen voor de gemeente loopt van half oktober tot kerstmis. In deze periode ruimen we blad op. Vanaf maandag 9 oktober worden de bladkorven geplaatst en starten we het bladvegen op.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.