Gemeentenieuws Leudal week 3

Lees voor

Week 3 - woensdag 18 januari 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen respectievelijk op maandag 30, dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal.

Lees het volledige artikel

Grootschalige werkzaamheden WML in Roggel

In de week van 30 januari start de firma Rasenberg in opdracht van WML met het vernieuwen van de waterleidingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. De straten waar gewerkt gaat worden zijn Pastoor Ruttenhofje, Raadhuisstraat, Maassenstraat, Kerkstraat, Kerkveldweg, Burgemeester Walenberghofje, Pastoor Hanraetsstraat en Beeklaan in Roggel.

Lees het volledige artikel

Verkiezingen Tweede Kamer: afleggen ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering.

Lees het volledige artikel

Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Lees het volledige artikel

Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Lees het volledige artikel

Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen per brief Nederlanders wonend buiten Nederland

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan degene, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) 18 jaar of ouder is en op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) Nederlander is en op die dag:

Lees het volledige artikel

Verkiezingen Tweede Kamer: Wegens beroep of werkzaamheden buiten Nederland

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.