Gemeentenieuws Leudal week 33

Lees voor

Week 33 - woensdag 16 augustus 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Gemeentegids 2017/2018

In week 33 verschijnt de gemeentegids 2017/2018. In deze gids staat de meest actuele informatie over verenigingen, instellingen en organisaties uit onze gemeente. Samen met de uitgever van deze gids, Akse Media uit Den Helder, is besloten om deze gids in beperkte oplage te produceren. Dit om kosten te besparen en bovendien is dit beter voor het milieu.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel motortocht KVW Heythuysen

Op donderdag 24 augustus 2017 vindt in Heythuysen de motortocht van KVW plaats. Hierdoor zal het plein voor het pand van Penders tijdelijk afgesloten worden voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. Tevens wordt er aan de oostelijke zijde van de Vlasstraat een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

Lees het volledige artikel

Militaire oefening in de gemeente Leudal

In de periode van 21 t/m 24 augustus 2017 wordt een militaire oefening gehouden. Deze oefening wordt gehouden in het kader van de training van de infanteristen op groepsniveau.

Lees het volledige artikel

Inspraak op de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 25 juli 2017 de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 vastgesteld.

Lees het volledige artikel

Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

Hulp en zorg bieden, meegaan naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke relatie, veel regelen…. Zomaar een greep uit taken van een mantelzorger. Taken die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd maar niet onopgemerkt mogen blijven.

Lees het volledige artikel

Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste?

Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft?. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.