Gemeentenieuws Leudal week 32

Lees voor

Week 32 - woensdag 9 augustus 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Inspraak op de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 25 juli 2017 de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 vastgesteld.

Lees het volledige artikel

Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

Hulp en zorg bieden, meegaan naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke relatie, veel regelen…. Zomaar een greep uit taken van een mantelzorger. Taken die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd maar niet onopgemerkt mogen blijven.

Lees het volledige artikel

Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste?

Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft?. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

Basisregistratie personen (BRP) en geheimhouding van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland worden bijgehouden in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Niet iedereen kan zomaar uw persoonsgegevens bij de gemeente opvragen.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.