Gemeentenieuws Leudal week 26

Lees voor

Week 26 - woensdag 28 juni 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Nieuw bestemmingsplan voor alle 16 woonkernen van Leudal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken u erop attent dat van 27 juni tot en met 7 augustus het ontwerp bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” voor eenieder ter inzage ligt. De officiële bekendmaking van de tervisielegging van het bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017' is op 26 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en het Gemeenteblad Leudal.

Lees het volledige artikel

Wat staat er op het spel?

Negentien Limburgse gemeenten slaan de handen ineen en starten vanaf 28 juni een preventiecampagne tegen drugshandel en drugsproductie. Limburg heeft te maken met bovengemiddelde drugsgerelateerde criminaliteit en wil daarom naast een repressieve aanpak ook preventief actie ondernemen.

Lees het volledige artikel

Vooraankondiging agenda raadsvergadering

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op Dinsdag 4 juli 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 te Heythuysen.

Lees het volledige artikel

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Windmolenbos

Bedrijventerrein Windmolenbos in Haelen heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn de ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

Onkruidbestrijding op verhardingen

In de gemeente Leudal wordt onkruidbestrijding op verhardingen dit jaar op een drietal manieren uitgevoerd. In de centrumgebieden van alle kernen met heet water, in de kernen Haelen en Horn met hete lucht en in de overige kernen met infrarood-branders.

Lees het volledige artikel

Fotowedstrijd ‘Hoe mooi ons Kleurrijk Leudal is!’

In vervolg op een eerder gepubliceerde oproep om mee te doen aan de Fotowedstrijd ‘Hoe mooi ons Kleurrijk Leudal is!’ vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Met het 10-jarig bestaan van de gemeente Leudal heeft de gemeente het initiatief genomen deze fotowedstrijd te organiseren. Dit doet zij in samenwerking met Fotoclub Leudal, Cultureel Podium de Bombardon en Stichting Kunst en Cultuur Leudal.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.