Gemeentenieuws Leudal week 24

Lees voor

Week 24 - woensdag 14 juni 2017

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Lees het volledige artikel

Asfaltonderhoud 2017 (fase 3)

De firma Landheer Infra start in opdracht van de gemeente met het gefaseerd onderhoud aan het asfalt van diverse wegen en paden in de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis in Neeritter

Van 17 juni tot en met 20 juni 2017 vindt in Neeritter de kermis plaats. Hierdoor zal het Krekelbergplein in Neeritter tijdelijk afgesloten worden. In verband met de opbouw, het houden van de kermis en de afbraak zal de afsluiting plaatsvinden vanaf 14 juni tot en met 21 juni 2017.

Tevens zal een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld ter hoogte van de Wittesteegstraat nr. 2-2A in Neeritter op 13 juni en 14 juni 2017.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel Neer

Op zondag 25 juni 2017 vindt in Neer het evenement Nautisch Leudal plaats. Hierdoor zal de parkeerplaats van de haven gelegen aan de weg Hanssum in Neer tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

De afsluiting zal plaats vinden op zondag 25 juni 2017 vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel Preuf Heitse

Op zondag 25 juni 2017 vindt het evenement Preuf Heitse plaats van de VZOH. Hierdoor zal het plein voor het pand Dorpstraat 1-3 te Heythuysen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Het plein zal tijdelijk afgesloten zijn vanaf 08:00 uur tot 21:00 uur.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregelen te Neer

Op zondag 25 juni 2017 vindt in Neer het beekspringen en de touwtrekwedstrijden plaats. Hiervoor zullen een aantal wegen cq. weggedeelten tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, namelijk:

  • het Eiland, tussen Spuitjes en Eiland nr. 2;
  • de weg Spuitjes tussen de Bergerstraat en het Eiland.

De afsluiting zal plaats vinden op zondag 25 juni 2017 vanaf 10:00 uur tot 23:00 uur.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.