Gemeentenieuws Leudal week 13

Lees voor

Week 13 - woensdag 28 maart 2018

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Leudal. We hebben voor u een selectie gemaakt. Voor het hele nieuwsoverzicht kijkt u op www.leudal.nl. Voor de officiële bekendmakingen kijkt u op www.leudal.nl/bekendmakingen.

Definitieve uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vanmorgen (23 maart 2018) om tien uur werden, na zorgvuldige telling, de definitieve verkiezingsuitslagen van de Leudalse Gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Partijen en publiek waren aanwezig bij de openbare zitting van het centraal stembureau in de raadszaal van het Gemeentehuis in Heythuysen.

Lees het volledige artikel

Koninklijke onderscheiding voor Harrie Reijnen uit Haelen

Op dinsdag 27 maart 2018 is aan de heer Harrie Reijnen, 80 jaar, wonende in Haelen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door loco-burgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal.

Lees het volledige artikel

Collectieve festiviteiten in 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de collectieve festiviteiten voor 2018 op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) eind 2017 vastgesteld. Tijdens deze collectieve festiviteiten gelden ruimere geluidsnormen, omdat meestal de hele kern, gemeente of regio in het teken van de festiviteit staat.

Lees het volledige artikel

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

De commissies sociaal, fysiek, bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Lees het volledige artikel

Voorlopige vergunning voor Windmolenpark Heibloem en Kookepan

De coöperaties Zuidenwind en Leudal Energie hebben van het College van B&W van Leudal een voorlopige vergunning gekregen voor het realiseren van windmolens in het buitengebied van respectievelijk Heibloem en Neer. De vergunning voor de Kookepan ligt vanaf 23 maart 2018 zes weken ter inzage bij de gemeente.

Lees het volledige artikel

Aanpassing vispassage in Leubeek

De afgelopen weken is gewerkt aan de vispassage in de Leubeek. Deze functioneerde niet goed meer omdat door de renovatie van de Elisabethmolen het peil in de beek is verhoogd. Het verhogen van het waterpeil in de beek is een belangrijke maatregel voor de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van het natuurgebied het Leudal.

Lees het volledige artikel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de vlooienmarkt in Hunsel

Op Paasmaandag 2 april 2018 vindt er in Hunsel een vlooienmarkt plaats. Hierdoor zal er op Bruggerveld en een gedeelte van de Kallestraat te Hunsel een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. Het parkeerverbod zal worden ingesteld op maandag 2 april 2018 vanaf 08:00 uur tot 18:00 uur.

Lees het volledige artikel

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.